Søke plass

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

PLASS HOS OSS?

  • Slik søker du plass:
  •  
  • Fristen for å søke barnehageplass  ved
  • hovedopptaket er 1. mars.

Vi er med i det samordnede opptaket i kommunen.

Dermed kan du søke plass hos oss via det kommunale søknadsskjemaet, dette skjemaet finner du på www.asker.kommune.no


Klikk deg inn på den siden som heter "Søk barnehageplass" og følg videre anvisninger.

Huk av 1. plass på Asker Gård Barnehage som en av barnehagene du ønsker å søke på.

Søker må være bosatt i Asker kommune pr. 1. august for å bli vurdert til hovedopptak,

og søker bør oppgi tilflyttingsadresse i søknaden.

Du kan også søke plass utenom hovedopptaket, for plasser som blir ledig i løpet av året.

Opptakskriterier: Se barnehagens vedtekter.

Opptaket koordineres av avdeling for forvaltning og utvikling, Rådhuset i Asker.