Pedagogisk arbeid

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

PEDAGOGISK ARBEID

 • Vi er opptatt av å fremme trygge og selvstendige barn, som elsker å flytte sine mestringsgrenser.
 • Vi voksne fungerer som trygge baser og rollemodeller, slik at avdelingen preges av mye omsorg, varme, humor og glede.
 • Vi er opptatt av barns medvirkning, alle barn skal bli sett og hørt, og bli tatt på alvor og deres ønsker, meninger og behov skal få betydning i barnehage hverdagen.
 • Vi jobber aktivt med å fremme barns vennskap, og det å bygge relasjoner.
 • Vi jobber med konfliktløsning der vi gir barna redskaper til å prøve å løse situasjonen selv.
 • Vi legger til rette for at barna får mulighet til å  utvikle sin sosiale kompetanse.
 • Vi ser på lek som det viktigste i barns liv i barnehagen., slik at den skal prege både tid, sted og rom. Det er gjennom leken barna gjør seg erfaringer, og oppøver seg kunnskap på alle områder.
 • Utetiden er en viktig del av barnehagehverdagen, både det å få bruke kroppen sin ute i barnehagen og ute på tur.
 • Vi har et aktivt språkstimulerende miljø, der lesestunder, hverdagssamtalen, sang og musikk verdsettes.
 • Vi ønsker å skape hverdagsmagi sammen med barna, der vi leker oss frem til mestring og læring.
 • Vil du komme å leke sammen med oss?