Turer

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

Det er positivt at barn i barnehage får oppleve besøk til steder utenfor barnehagen sammen med hverandre og de voksne i barnehagen. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye igjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskap på mange områder.

Barnehagen skal blant annet bidra til at barna utvikler positive holdninger til turer, friluftsliv og lek ute. Vi skal bidra til at barna utvikler kroppsbeherskelse og grunnleggende grovmotoriske og finmotoriske ferdigheter.(Rammeplanen)


Hvorfor turer/friluftsliv i barnehagen?

  • Naturen byr på utfordringer til alle barn uansett utviklingsnivå, ferdigheter og alder.
  • Alle barn kan mestre noe ut i fra sine egne forutsetninger. Mestringsopplevelser, følelse av å mestre, er uhyre viktig for utvikling av selvtillit/positiv selvfølelse.
  • God motorisk stimulering, grov- og finmotorikk, samt styrke- og kondisjonstrening. I skogen blir opplevelsen satt i sentrum, og barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter hundrevis av ganger uten at det oppleves som trening.
  • Sansestimulering
  • Undrer oss sammen
  • Får erfaringer med bærekraftig utvikling
  • Øker fellesskapsfølelsen. Positive opplevelser i et fellesskap bidrar til å utvikle god sosial kompetanse, som er viktig for all læring.


For at vi i Asker gård barnehage skal kunne gi et helhetlig, kvalitativt, sosialt og utviklende tilbud er vi ofte ute på tur i nærmiljøet. Der er vi i skogen, på idrettsbanen, i fotballbingen, på lekeplasser, på biblioteket med mer. Vi ferdes langs veien slik at barna får erfaringer med trafikkregler.

 

Turene gir barna erfaringer på forskjellig typer underlag, og vanskelighetsgrader, slik at de får oppøvet sine motoriske ferdigheter, de får kunnskaper om alt som lever og rører på seg i naturen, Ved at barna ferdes mye i og opplever naturens mangfold, ønsker vi at de skal lære seg å ta vare på naturen og det som lever i den. Skog og mark er den aller beste arenaen for grovmotorisk utvikling. Vårt moderne levesett har på mange måter fratatt barna mye av den naturlige leken i skog og mark. I tilegg undrer vi oss sammen med barna over fenomener i naturen. Vi utforsker det vi finner langs turveien. De får tatt i bruk alle sine sanser. Derfor prøver vi å unngå å bruke vogn til barna. Dette fordi vi ønsker at barna skal være aktive og ikke sitte passive i vognen, fordi da går de glipp av så mange opplevelser, og får ikke brukt kroppen sin. De aller minste barna, skal også prøve å gå noe av strekningen selv for å få erfaringer og øve seg på å gå tur.


Før vi går på turene våre snakker vi om hvor vi skal, hva vi skal ha på oss ifht været, hva vi skal ha med og hva vi skal se etter. Vi lar dog ikke dette sette en stopper for spontaniteten, slik at hvis barna finner noe annet som interesserer dem underveis, retter vi fokus mot dette i stedet. Vi avslutter turen med et oppsummerende møte hvor barna setter ord på hva vi har gjort eller/og funnet.


Ved å jobbe på denne måten får barna naturfaglig læring i tilegg til språkutvikling og språkforståelse. Det er med på å skape samhold, noe å samtale om, og danner grunnlag for lek og samhandling. Det er gøy å være sammen om noe som en gruppe!


For at turer skal oppleves lyst betont er det særdeles viktig at barna har riktig type klær, tilpasset årstiden. Det kan være lurt å se på barnas klær som verneutstyr de trenger i sin jobb. Klærne må være passe til barnets kropp og holde barnas temperatur slik at de ikke blir for varme eller for kalde. Riktig tursekk med både bryst og hoftespenne, som passer barnets rygg er også viktig for turopplevelsen.


For å dokumentere, og skape samtalegrunnlag med barna legger vi ut bilder av turene våre på mykid, samt henger opp tur plakater, samt bruker bilderammen i garderoben. Bildene er med å fremkalle minner hos barna.

TURER

- En viktig del av Asker gård barnehages pedagogiske arbeid.