TFS

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

TFS -Tverrfaglig samarbeidsteam

På hver skole og barnehage i Asker kommune er det et tverrfaglig samarbeidssystem (TFS), som samarbeider, drøfter, gir råd og veiledning  på hvordan vi kan best mulig hjelpe ditt barn. Ved å benytte tverrfaglig samarbeidsteam blir saken belyst fra flere fagområder, og vi kan benytte oss av hverandres kompetanse til det beste for ditt barn. På møtene legger foreldrene frem det de måtte ønske å få hjelp til, bekymrer seg for, eller ting de lurer på i forhold til barnets trivsel og utvikling. Det kan være ting som dere strever med i barneoppdragelsen, eller at barnet strever med å sove, eller at dere tenker at deres barn trenger hjelp med noe, men er usikker på hvem som kan hjelpe med mer. TFS-møtene er tenkt for å hjelpe til med å finne den beste måten å hjelpe hver familie og hvert enkelt barn på.


Møtetidene er satt til hver 4.uke.

Vi møtes i de ulike sone hvor:

  • Helsesøster
  • PP- rådgiver
  • Barnevernfaglig kompetanse
  • Pedagog/barnehage er til stede, sammen med foreldre/foresatte.


Ønsker man at ikke at alle faggruppene deltar på møte kan man reservere seg mot det ved bestilling av møte. Ved behov kan andre faginnstanser inviteres til møte.