Prosjektarbeid

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

PROSJEKTARBEID/TEMAARBEID

Målet vårt er å jobbe i prosjekt/temaarbeid ut i fra barnas initiativ, undringer og interesser. Det vil si at vi forsøker å gripe fatt i det som et eller flere barn viser interesse for - deretter jobber vi videre med det. Vi som voksne kan legge ut noen "spor" til barna slik at de kommer videre i sin prosess både læringsmessig og opplevelsesmessig. Vi har planer i barnehagen - virksomhetsplan og periodeplaner. Men vi ønsker ikke at planene skal være så faste at vi ikke kan "gripe dagen"!

Ofte kommer barna med interessante innspill som det er spennende og utforske videre. Det ønsker vi å gjøre - være tilstede der barna er og gripe dagene samen med dem og se hvor det fører oss.