Overgang barnehage-skole

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

Det siste året før skolestart skal være noe spesielt.

SKOLEFORBREDENDE GRUPPE

Vi har utarbeidet en aktivitetsplan for de barna som skal begynne på skolen. Her får barna skolerelaterte aktiviteter og oppgaver å jobbe med, samt øving i trafikk regler. I tilegg er førskolegruppa på egne turer i nærmiljøet og de besøker kulturelle attraksjoner.


Målet for skoleforbedrende aktiviteter:


BARNA ER TRYGGE PÅ SEG SELV

Kjennetegn kan blant annet være:

 • Barna har et positivt selvbilde «Jeg er OK».
 • Barna kjenner egne grenser og respekterer andres.
 • Barna håndterer egne følelser og ber om hjelp ved behov.
 • Barna kan ytre sin mening og ta selvstendige valg.


BARNA DELTAR I SAMVÆR MED ANDRE

Kjennetegn kan blant annet være:

 • Barna viser interesse for andre – tar kontakt og svarer på kontakt.
 • Barna har gode lekeferdigheter – de deler, leker selvstendig over tid og er i samspill med andre.
 • Barna hjelper og støtter andre.
 • Barna viser høflighet og har det morsomt sammen.
 • Barna forstår og følger kollektive beskjeder.
 • At barna skal oppleve gruppefølelse.


BARNA ER SELVSTENDIGE

Kjennetegn kan blant annet være:

 • Barna har oversikt over tingene sine.
 • Barna har praktiske ferdigheter knyttet til påkledning, dobesøk og håndvask.
 • Barna kan holde fokus på egne oppgaver.
 • Barna kan inngå avtaler og følge disse.


BARNA HAR LÆRELYST

Kjennetegn kan blant annet være:

 • Barna opplever mestring
 • Barna har tro på at det de ikke kan, kan de lære
 • Barna er vitebegjærlige, stiller spørsmål og undrer seg
 • Barna har erfaring med ulike aktiviteter og lek knyttet til rammeplanens fagområde «Kommunikasjon, språk og tekst»
 • Barna har erfaring med ulike aktiviteter og lek knyttet til rammeplanens fagområde «Antall, rom og form»
 • Barna skal få bedre begrepsforståelse, oppleve mestring og forberedes til skolestart.


OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE


I rammeplan for barnehagens innhold står det at:

Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem.

Første skoledag er en viktig merkedag i et barns liv. Det er viktig å legge til rette for at alle barn får en god start på skolen.


Våre tiltak for å oppnå dette:

 • Skoleforbredende gruppe som jobber med temaer knyttet opp mot fagområdene, og hvor vi jobber med selvstendighetstrening og mestringsfølelse.
 • Foreldresamtale med gjennomgang og godkjenning av samtykkeskjema og overføring av informasjonsskriv til skolen, samt utarbeide TRAS skjema som legges ved.
 • Vi inviterer barn fra 1. klasse på besøk til barnehagen for å vise fram ransel, pennalhus, bøker og fortelle fra skolen.
 • Vi besøker skolen og SFO. Ved behov tar vi flere turer slik at barnet blir kjent med skolen og skoleområdet i god tid før skolestart.