Løft

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

LØFT

Hos oss vektlegges det at læring og mestring skal foregå i et løsningsfokusert perspektiv og derfor brukes LØFT som metode og filosofi og jobbe etter. Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er å styrke gleden og selvfølelsen ved systematisk å synliggjøre og snakke om det positive som skjer, ved å gi barnet spontane bekreftelser og ros.

LØFT metoden baserer seg på aktiv lytting og bruk av åpne spørsmål.

I løsningsfokuserte samtaler er barnet ekspert på eget liv, og den enkelte ansvarliggjøres. Samtidig kartlegges ressurser og mestringspotensiale som barna kan dra nytte av videre.


Vi mener LØFT er lurt fordi:

  • det er en god måte å “se” og “høre” barnet på
  • det har fokus på de sterke sidene
  • det handler om løsningssnakk
  • det setter barnet i sentrum
  • det skaper ekte positive følelser
  • det fører til en følelse av mestring
  • det skaper grunnlag for læring
  • det åpner opp for nye tanker og bedre innsikt
  • det fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter
  • det gjør oss mer robuste og motstandsdyktige
  • og ikke minst : Det bedrer den psykiske helsen

Barna leker seg kloke og sterke!