Datasikkerhet

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

BILDESIKKERHET I BARNEHAGEN

BILDESIKKERHET I ASKER GÅRD BARNEHAGE

I BESTE MENING..

ET VEILEDNINGSHEFTE FOR FORELDRE

Asker gård barnehage publiserer bilder av barna i barnehagen på lukket side på hjemmesiden, og på barnehagens åpne hjemmeside. De bildene som blir publisert  er bilder som ikke er til hensikt å skade barnas integritet.


På fotoalbumet på hjemmesiden kan dere som foreldre fritt laste ned bilder, noe som gjør at sikkerheten rundt bildene blir svekket, selv om de ligger på en passordbeskyttet nettside. Jeg vil derfor minne dere på at dere ikke må publisere bilder på internett/sosiale medier eller videresende bilder der andre enn deres egne barn er avbildet.

Dette gjelder bilder fra hjemmesiden, og bilder dere tar på arrangementer i barnehagen. Dette er viktig for og ikke å eksponere barna for ufrivillig eksponering og for ivareta personvernet og datatilsynets lover og regler.


Det er i følge norsk lov straffbart å publisere bilder av andre uten deres samtykke.


Vår hensikt med å publisere bilder av hverdagen i barnehagen, er for å gi dere som foreldre innsyn- og ikke for at disse bildene skal deles med andre utenfor barnehagen.


Misbruk kan føre til at vi ikke kan publisere bilder, og at det blir forbudt for dere foreldre å ta bilder og filme i barnehagen med private fotoapparater og telefoner.


Bildene som blir tatt i barnehagen ligger på passordbeskyttet pc, og er nedlåst. Bildene blir arkivert og låst ned. Bildene blir  minimert før de blir publisert.


Sensitive opplysninger og bilder blir makulert i barnehagen etter at barnet har sluttet.