Sykdom

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

VED BARNS SYKDOM

I 2009 kom retningslinjer fra Folkehelseinstituttet om syke barn og barnehager.

Det er disse Asker kommune forholder seg til og som vi også har valgt å følge. Grunnlaget for retningslinjene er å forhindre at barn smitter hverandre og personalet.

Blir barnet syk i barnehagetiden blir foresatte kontaktet og barnet må hentes.


En grei huskeregel:


Har barnet feber, skal barnet ha hatt en feber fri dag hjemme før det kan komme tilbake i barnehagen.

Ved oppkast og diare skal barnet ha hatt to symptomfrie dager

før det kan komme i barnehagen.

Vennligst Ikke send barnet i barnehagen med febernedsettende medikamenter i kroppen.