Oppsigelsesfrist

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

OPPSIGELSESFRIST


Gjensidig oppsigelse er 3 - tre - mnd.

Oppsigelsestiden gjelder også ved forhøyelse av foreldrebetaling.

Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i hver mnd.