Måltider

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

MÅLTIDER

Måltider – kosthold.

Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Dens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.


 • Vi legger til rette for to faste måltider hver dag.
 • Det blir satt av god tid slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat.
 • Det er mulighet for å spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme.
 • De voksne tar aktivt del i måltidet sammen med barna.
 • Vi legger til rette for et fungerende og trivelig spisemiljø.
 • Vi sørger for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbederedning av mat.
 • Barna har smøremåltider.
 • Vi serverer knekkebrød og frukt kl.1430.
 • Vi ser på måltidet som en pedagogisk aktivitet.
 • Vi tilbyr variert mat med varierte smaksopplevelser.
 • Drikke til måltidene er melk eller vann.
 • Vann er tørstedrikk mellom måltidene.
 • Barna har med matboks på turdag/ utedag.Husk at barna har små mager! Fyll ikke opp matboksen med mengder et voksent menneske spiser.

Det holder som oftest med maks 2 skiver, og litt frukt eller grønt til de som har god appetit, og 1 skive, frukt eller grønt til de barna som er mer småspist.

Ser matboksen for full ut kan dette føre til at barnet ikke spiser noe i det hele tatt. De mister appetitten og får ikke mestringsfølelse, slik at matsituasjonen ikke oppleves som lystbetont. Hør med oss.

MATSERVERING I BARNEHAGEN