Fridager

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

FERIER,FRIDAGER OG PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har stengt julaften, romjulen, nyttårsaften. Hverdagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag, og 4 uker sommerferie (juli) Barnehagen er stebgt på de 5 planleggingsdagene i løpet av barnehageåret. Vi prøver å følge de fleste av nærskolens planleggningsdager.


Ferier og fridager 2018 - 2019

24. Desember-1 januar - Juleferie

15. April - 22. April - Påskeferie

1. Mai - Offentlig høytidsdag

17. Mai - Frigjøringsdagen

30. Mai - Kristi himmelfartsdag

10. Juni - 2. pinsedag

Juli - Sommerstengt


Planleggingsdager 2018 - 2019

30. Juli

22. Oktober

02. Januar

23. April

31. Mai