Dagsrytme

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

DAGEN I ASKER GÅRD BARNEHAGE


Kl. 07.30 Barnehagen åpner- Barn og voksne ønskes hjertelig velkommen!

Kl. 07.30-9.00 Frilek/skapende aktiviteter

Kl. 7.30-9.00 Frokost

Kl. 9.20 Ryddetid

Kl. 9.30 Samlingsstund(kl 9.00 på turdager)

Kl. 10.00 Skapende aktiviteter/ut/på tur/språkgrupper/lekgrupper

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.00 Hvilestund

Kl. 13.00 Lek inne/språkgrupper/førskolegruppe/lekgruppe/ påkledning til utelek

Kl. 14.30 Frukt og knekkebrød

- Lek/språkgrupper

Kl. 16.00 Ryddetid

Kl. 16.30 Barnehagen stenger, barna hentes! Vi sees i morgen!

Dette er bare en grov oversikt, og ca. tider ettersom vi tar barns medvirkning på alvor!