Brukerundersøkelse

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

BRUKERUNDERSØKELSE  • Vi benytter oss av UDIR sin brukerundersøkelse der foreldrene  kan score barnehagens kvalitet. Barnehagen blir scoret  på en skala fra 1-5.
  • Denne undersøkelsen er et viktig verktøy for å videreutvikle tjenestene våre.
  •   I  etterkant av undersøkelsen blir  resultatet gjennomgått i plenum i personalgruppen hvor vi evaluerer og finner tiltak til  å  forbedre oss.  I  tilegg er resultatet av brukerundersøkelsen tema på høstens foreldremøte. Der ønsker vi innspill  fra foreldrene på hvordan vi kan gjøre kvaliteten på barnehage  tilbudet enda bedre .