Dagsrytme

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

DAGEN I ASKER GÅRD BARNEHAGE

 

Kl. 07.30 Barnehagen åpner- Barn og voksne ønskes hjertelig velkommen!

Kl. 07.30-9.00 Frilek/skapende aktiviteter

Kl. 7.30-9.00 Frokost

Kl. 9.20 Ryddetid

Kl. 9.30 Samlingsstund(kl 9.00 på turdager)

Kl. 10.00 Skapende aktiviteter/ut/på tur/språkgrupper/lekgrupper

Kl. 11.30 Lunsj

Kl. 12.00 Hvilestund

Kl. 13.00 Lek inne/språkgrupper/førskolegruppe/lekgruppe/ påkledning til utelek

Kl. 14.30 Frukt og knekkebrød

- Lek/språkgrupper

Kl. 16.00 Ryddetid

Kl. 16.30 Barnehagen stenger, barna hentes! Vi sees i morgen!

Dette er bare en grov oversikt, og ca. tider ettersom vi tar barns medvirkning på alvor!

 

 

 

 

Dette er et skjematisk oversikt over ukens struktur. Skjemaet er veiledende og endringer kan forekomme.