Brukerundersøkelse

ASKER GÅRD

BARNEHAGE

Jeg er! Jeg vil! Jeg kan!

BRUKERUNDERSØKELSE

 

 

Vi benytter oss av UDIR sin brukerundersøkelse der foreldrene kan score barnehagens kvalitet. Barnehagen blir scoret på en skala fra 1-5.

Denne undersøkelsen er et viktig verktøy for å videreutvikle tjenestene våre.

I etterkant av undersøkelsen blir resultatet gjennomgått i plenum i personalgruppen hvor vi evaluerer og finner tiltak til å forbedre oss. I tilegg er resultatet av brukerundersøkelsen tema på høstens foreldremøte. Der ønsker vi innspill fra foreldrene på hvordan vi kan gjøre kvaliteten på barnehage tilbudet enda bedre .